Böcker

Dessa böcker är skrivna för dig, så att du på ett så enkelt sätt kan ta del av all vår kunskap och insikter. På så sätt kan man teoretiskt sätt förstå hur beteende påverkar fysisk hälsa men även vad som formar just individer och varför de gör som de gör.

Vår första bok "Nyckeln till din hälsa" introducerar dig till ett nytt perspektiv till god hälsa genom självläkning. Vår andra bok "Hormonell harmoni" ger dig djupare insikter i kvinnohälsa och hur du kan ta dig an hormonell obalans på ett holistiskt sätt. Vår tredje bok "Det läkande köket" kommer med fantastiska recept för att boosta ditt välmående. 

Böckerna är en perfekt start i din hälsoresa till ett bättre välmående på ett holistiskt sätt och är bra att ha hemma som vägledare under din hälsoresa. 

Tillgänglighet
Pris
kr
kr